Access Bars

Access Bars je revoluční jednoduchá metoda, která vám může pomoci odstranit bloky, programy, přesvědčení, omezení, úhly pohledů, všemu čemu jste uvěřili a převzali od svých předků, rodičů či jiných autorit nejen v oblasti peněz, ale i komunikace, kreativity a z jakékoliv životní oblasti, ve kterých tápete a točíte se v kruhu.

Hodně často to bývá oblast financí, sebehodnoty, komunikace…mnoho lidí by ráda začlo s novou aktivitou, podnikáním či investicí, ale z podvědomí vychází ven staré zranění, zážitky z minulých ztrát, nejen svých i rodinných, nedůvěra, různé strachy a pochyby. Myslím, že velká část populace zažila ten pocit, že přišla o peníze někde..a to není příjemné. Naopak to vede k tomu, že se člověk zasekne a už do ničeho nejde, protože se bojí, že opět přijde o peníze. To že se to děje stále dokola může být jedna z věcí, že někde existuje záznam o nepříjemném zážitku nebo jedinec žil v rodině, kde se to dělo a tak se pak lehce naučí vzorec, že je zcela normální přijít vždy o peníze v jakékoliv pracovní aktivitě. Je to forma omezení a přitom se s tím dá pracovat. S mnoha programy se dá pracovat, stačí se tomu trošku vzepřít a říct si, změním své nastavení.

Access Bars je 32 kouzelných bodů na hlavě, které jsou vázány na různé životní oblasti. Spuštěním dochází k aktivaci a propouštění různých vzorců, programů, které nám brání dosáhnutí toho co si přejeme. Jemný dotek v bodech nejen uvolní, ale i nastartuje danou oblast a najednou se dějí zcela nové věci, situace. Člověk si uvědomuje snadněji všechno a začne tvořit svůj život ze zcela jiného úhlu.

S touto metodou pracuji aktivně již od roku 2018, mám za sebou přes 500 sezení s klienty a mnoho zkušeností, kdy klienti po sezeních začali vydělávat mnohem více peněz, byli schopni se rozhodnout zcela jinak než dřív což jim vytvořilo mnohem více než si dokázali představit. Já sama jsem příkladem, protože jsem měla mnoho omezení a předsudků, které ani nebyly moje, ale uvěřila jsem jim a dle toho fungoval můj život a nebyla jsem schopna se hnout z místa. Ale všechno je možné změnit pokud chceme a hledáme. Mne osobně Access Bars posunul v mnoha směrech a díky rozhodnutím jsem se otevřela příležitostem, o kterých jsem ani netušila, že jsou možné.

Můžete přijít na sezení, Pořádám i kurzy, ráda Vás tuto metodu naučím.

Pro více informací: Živý dotek